News

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis iekļauts Brīvības ceļā

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis iekļauts Brīvības ceļā

Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, dabas takas un citas vietas. Visi šie objekti sakārtoti septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos. Tostarp arī Grobiņas arheoloģiskais ansamblis.

 

Iepazīstot šos septiņus ceļus – Baltijas, Brīvības, Gaismas, Daugavas, Jēkaba, Līvu un Māras, var atklāt un izprast unikālas Latvijas vērtības. Brīvības ceļš, kas ved no Bernātiem caur Liepāju, Grobiņu, Vērgali līdz Pāvilostai, stāsta par alkām pēc brīvības un vēlēšanās izzināt plašo pasauli aiz horizonta. Te jau pirms tūkstošs gadiem mājojuši senie jūras braucēji kurši, te savu patvērumu 1919. gadā guva tikko dzimušās Latvijas pagaidu valdība, te savas brīvības dziesmas festivālā “Liepājas Dzintars” izdziedāja latviešu mūziķi.

 

Grobiņas arheoloģisko ansambli veido vairāki viena laika arheoloģijas pieminekļi: Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Grobiņas pilskalns (Skābarža kalns) un senpilsēta, Priediena senkapi, Atkalnu senkapi, Smukumu senkapi un Porānu (Pūrānu) senkapi, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Savukārt Ālandes upe kā vienojošs ainavas elements savā ceļā sasaista šīs vēsturiskās vietas un notikumus. Gar upi esošā Ālandes upes atpūtas kompleksa pastaigu taka vijas trīs kilometru garumā. Šeit jūtama maģiska senatnes būtība, kas zemē, akmenī, ūdenī un vārdos iekalta.

 

Arheoloģiskais ansamblis ir autentisks un ļoti labi saglabājies skandināvu ieceļotāju jeb pirmsvikingu laika arheoloģisko vietu un struktūru kopums. Arheoloģiskajos izrakumos, kas vairāku gadu garumā norisinājušies šajā teritorijā, iegūtā materiālā bagātība un daudzveidīgums ir unikāls, tāpēc Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un tas nominēts UNESCO pasaules mantojuma sarakstam.     

 

Kultūras ministrija uzsākusi informatīvo kampaņu “Atrastā Latvija”, kuras laikā ikvienam būs pieejama mājaslapa www.atrastalatvija.lv . Tajā iespējams uzzināt vairāk par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, uzzināt par apmeklējuma iespējām, kā arī piedalīties Latvijas atrašanās spēlē. Reģistrējot kaut vienu savu apmeklējumu kādā no objektiem, atbildot uz jautājumiem par to, būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, nakšņošanas vai atpūtas iespējām kādā no tūrisma uzņēmumiem. Sīkāk par spēles noteikumiem lasi šeit.

 

Kultūras ministrija administrē Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktos ERAF ieguldījumus Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā. 

 

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. gada divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un dabas mantojuma objektus 40 Latvijas pašvaldībās, kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl turpinās, un tie tiks pilnībā pabeigti 2022. gada nogalē. No kopumā ieguldītajiem 67 965 274,81 eiro, 34 913 795,12 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi, bet 33 051 479,69 eiro ir valsts un pašvaldību ieguldījumi. Finansējumam varēja pieteikties pašvaldības no visas Latvijas, izņemot Rīgu, piesaistot projektu partnerus. Dalībnieku izvēle notika, izvērtējot ieceru starptautisko un nacionālo nozīmību, kā arī sasaisti ar pašvaldību attīstības stratēģijām. 

 

Grobiņas novadā šajā projektā veikta Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecība. Skatuve pārbūvēta, papildinot to ar transformējamu jumtu un izbūvējot aizskatuvi, labiekārtota arī viduslaiku pilsdrupu teritorija. Pils nogāzē pie Ālandes upes izbūvēta vaļēja koka terase ar kāpņu kaskādēm. No Pils ielas promenādes līdz Priedulājiem izbūvēta 2,5 kilometrus gara pastaigu taka, kas vijas gar pilsdrupām. Gar taku izvietoti informatīvi stendi un iekārtotas atpūtas vietas.

Share:facebook.com twitter.com draugiem.lv

Cooperation partners