Apskates objekti

01Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem


Apraksts:

Grobiņas viduslaiku pils būvniecība saistāma ar 13.gs. vidu, kad Grobiņas pils kā hus to Grobin pirmo reizi minēta vēstures avotos. Domājams, ka tā bijusi no koka, jo 1263.gadā tā nodedzināta. 1328.gadā pils uzcelta no jauna. Tā atrodas blakus Grobiņas pilskalnam - Kurzemē bijis raksturīgi pilis celt seno kuršu pilskalnu tiešā tuvumā. Pils gadsimtu garumā bijusi nozīmīgs militārs nocietinājums līdz zaudējusi savu militāro nozīmi 1795. un 1812.gada karadarbības rezultātā. Savā dzīves gaitā pils vairākkārt remontēta un modernizēta. Līdz mūsdienām saglabājušies viduslaiku mūri, 17.gs. veidotie nocietinājumu bastioni un aizsarggrāvji, kā arī stāvinātās nogāzes. 

 

 

Leģenda par Grobiņas viduslaiku pili

Grobiņas pils esot bijusi ļoti skaista un bagāta. Zem pils esot bijušas divas apakšzemes ejas: viena vedusi uz baznīcu, otra - uz Iļģu kapiem. Šai pilī reiz dzīvojis kāds bruņinieks, kam bijusi ļoti skaista meita. Pils īpašnieks izprecējis savu meitu kādam dižciltīgam jauneklim, bet meitenei jauneklis neesot paticis. Bruņinieks ar saviem padotajiem bijis sirotājs. Sagūstītos vaņģiniekus viņi sūtījuši visgrūtākos darbus darīt.

Nepaklausīgie vaņģinieki turēti apakšzemes ieslodzījumā. Reiz starp atvestajiem vaņģiniekiem bijis kāds jauns, skaists puisis, kas negribējis pakļauties. Viņu ieslodzījuši vienā no apakšzemes pagrabiem. Jaunajai kundzei jauneklis iepaticies, un viņa nolēmusi viņu glābt. Drošsirdīgā sieviete aizvedusi jaunekli pa apakšzemes ejām uz Iļģu kapiem.

Jauneklis izglābies, bet jauno kundzi nežēlīgais tēvs un vīrs ieslodzījuši un dzīvu iemūrējuši kādā no pils apakšzemes ejām. Cilvēki stāsta, ka vēl tagad laiku pa laikam Grobiņas pils apkārtnē dzirdami sievietes vaidi, kas nākot no apakšzemes.

 

 

 

Lielā iela 56, Grobiņa

Dalies:

facebook.com
twitter.com
draugiem.lv


Sadarbības partneri