Arheoloģiskais ansamblis

12Atkalnu senkapi


Apraksts:

Atkalnu kapulauks atrodas Grobiņas pilsētas centra dienvidaustrumu daļā augstā Ālandes upes krastā. Pie Atkalnu kapulauka ziemeļrietumu robežas atrodas 20. gs. celtas ēkas, bet no pārējām pusēm to ieskauj nosusinātas pļavas un lauksaimniecības zeme. Atkalnu kapulauks ir līdzens un apbedījumi tajā nav saskatāmi.

 

Izrakumos tika konstatēti septiņi ugunskapi, kas apbedīti līdzenajos kapos un kuros tika konstatētas senlietas no 10.-13. gs. Vienlaikus Atkalnu kapulauka apbedījumi, kas attiecināmi uz 3.-6./7. gs., atspoguļo kuršu ienākšanu Grobiņas apkārtnē, tātad dažus gadsimtus pirms skandināvu ieceļošanas šajā teritorijā, tiem apgūstot jaunas teritorijas. Tā kā šī teritorija atrodas tuvu Priediena kapulaukam, tām ir kopīga aizsargjosla.

 

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis sastāv no vairākiem viena laika arheoloģijas pieminekļiem: Grobiņas pilskalna (Skābarža kalna) un senpilsētas, Priediena senkapiem, Atkalnu senkapiem, Smukumu senkapiem un Porānu (Pūrānu) senkapiem, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Šie pieminekļi lielākoties datējami ar 7. - 9.gs. un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu koloniju, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9.gs. rakstītajos avotos. Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi iekļauti nominācijā "Grobiņas arheoloģiskais ansamblis" UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

 

Dalies:

facebook.com
twitter.com
draugiem.lv


Sadarbības partneri