Arheoloģiskais ansamblis

16Smukumu senkapi


Apraksts:

Smukumu kapulauks atrodas Grobiņas pilsētas centra dienvidrietumu daļā uz neliela paaugstinājuma netālu no Rudzukalnu (Smukumu) saimniecības. Saimnieciskās darbības rezultātā Smukumu kapulauka apkārtnes reljefs ir pārveidojies. Pie Smukumu kapulauka rietumu robežas atrodas 20. gs. celtas rūpnieciskas nozīmes celtnes, bet no pārējām pusēm to ieskauj nosusināta lauksaimniecības zeme. Sakarā ar atrašanos blakus Grobiņas pilskalnam, tiem ir kopīga aizsargjosla.

 

Smukumu kapulauks ir līdzens un apbedījumi tajā nav saskatāmi. Izrakumos ir konstatēts, ka mirušie tika sadedzināti un viņu pelni apglabāti kopā ar apdegušiem kapā līdzi dotiem priekšmetiem. Mirušie un viņu kapu inventārs tika apglabāti 0,1 līdz 0,35 metru dziļās bedrēs, par ko liecina tumšākas apaļas un ovālas kontūras, kurās izrakumos tika konstatēts augsts ogļu un pelnu saturs.

 

Vairākkārtēju izrakumu laikā ir konstatēti vismaz 117 apbedījumi, taču viens no arheoloģisko izrakumu vadītājiem B. Nermans savulaik izteica pieņēmumu, ka kapulaukā kopumā varētu būt apglabāts ap 1000 mirušo. Šis ir tipisks m.ē. 7.-9. gs. skandināvu plakano ugunskapu kapulauks un tajā ir gūts apliecinājums, ka Grobiņā apmetās skandināvi no dažādiem reģioniem. Tādējādi vienlaikus līdzāspastāvēšanai ar vietējo kuršu kopienu, Grobiņā uz dzīvi apmetās no dažādiem apgabaliem nākuši un arī kulturāli atšķirīgi skandināvu ieceļotāji, kuri savus mirušos apglabāja katrs savā upes krastā.

 

Grobiņas arheoloģiskais ansamblis sastāv no vairākiem viena laika arheoloģijas pieminekļiem: Grobiņas pilskalna (Skābarža kalna) un senpilsētas, Priediena senkapiem, Atkalnu senkapiem, Smukumu senkapiem un Porānu (Pūrānu) senkapiem, kas kompakti izvietoti Grobiņā un tās tuvākajā apkārtnē. Šie pieminekļi lielākoties datējami ar 7. - 9.gs. un ir saistāmi ar iespaidīgu skandināvu koloniju, kas kā Seeburg (Jūrpils) minēta arī 9.gs. rakstītajos avotos. Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļi iekļauti nominācijā "Grobiņas arheoloģiskais ansamblis" UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

 

Dalies:

facebook.com
twitter.com
draugiem.lv


Sadarbības partneri