Jaunumi

Tūrisma maršruts

Tūrisma maršruts "Baltu ceļš"

Mēs, latvieši un lietuvieši, baltu pēcnācēji, esam apņēmušies saglabāt un nodot turpmākajām paaudzēm mūsu senču dzīvesziņu. Lai to paveiktu, esam izveidojuši tūrisma maršrutu „Baltu ceļš”. Balti pieder pie senas indoeiropiešu tautu grupas, kas mūsdienās runā latviešu un lietuviešu valodās. Balti sastāvēja no vairākām maztautām, savstarpēji līdzīgām, tomēr unikālām, kas vēlākos laikos apvienojās, veidojot latviešu un lietuviešu tautas.

 

 

Maršruts „Baltu ceļš” ir 2145 km garš, tas veidots Kuršu (~790 km), Zemgaļu (~620 km) un Sēļu (~735 km) lokos. Katrs no lokiem ietver teritoriju gan Latvijā, gan Lietuvā, kur meklējami senie kurši, zemgaļi un sēļi – daļa no baltu maztautām.

 

 

 

Vairāk kā 110 tūrisma objektu ļaus izzināt šo trīs baltu maztautu vēsturi, kultūru un tradīcijas. Maršrutā iekļautie pilskalni ļauj baudīt ainavu, kādu, iespējams, piedzīvojuši arī mūsu senči. Senatnē tajos atradušies nocietinājumi. Daudzviet pilskalni labiekārtoti ar pastaigu takām, atpūtas vietām un skatu laukumiem. 

 

“Tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” aicina iepazīt senās baltu zemes un to iedzīvotājus.

Maršruts veidots trīs lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu un iepazīstina ar senajām dzīvesvietām – pilskalniem, nozīmīgākajām kauju vietām, svētvietām un mitoloģijas objektiem, muzeju arheoloģiskajām ekspozīcijām un amatniecības centriem.

 

Maršruta ceļvedis un karte pieejami lejuplādei Kurzemes plānošana reģiona mājas lapā:

https://www.kurzemesregions.lv/wp-content/uploads/2019/02/Baltu_cels_LV_web.pdf

Dalies:facebook.com twitter.com draugiem.lv

Sadarbības partneri